top of page

STYRELSEN

THF STYRELSE

Ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Ordinarie revisorer

Suppleant

Adjungerad, ekonomi

Adjungerad, ridskolechef

Valberedning

Annelie Hamrin

Mattias Persson

Per Åkergren

Karin Bylin

Madelene Bouvin

Alf Andersson

Kristina Göransson

Emelie Hellberg

Susanna Granström

Daniel Hansson

Carin Furberg

Tomas Åslin

Marie Bergström

Maria Molander

Peter Persson, Ordf.

Andrietta Ogebrand

Jeanette Nordin

PERIOD 

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

2024

Styrelsemöten
2024

18.00 - ca 20.00

Planerade mötesdatum

  • 15 april

  • 13 maj

  • 17 juni

Årsmöte
2024

Måndag den 26 februari kl. 18.00

på Quality Hotell i Sundsvall.

bottom of page