top of page
Tre hästar

  AKTIVITETER

   THF är en mångsidig förening! 

  • Ridskoleverksamhet

  • Kursverksamhet

  • Träningar för injudna tränare i olika grenar

  • Tävlingar

  • Läger

2024

Tävlingsorganisationen

Föreningen håller just nu på att göra om tävlingsorganisationen. 

Vill Du vara med och hjälpa till? All hjälp är välkommen och alla kan hjälpa till med något på våra tävlingar, stort som smått.

Kontakta kansliet om du vill veta mer!

            

Ansök om att få din licens återbetald?

"I slutet av året fattar tävlingsorganisationen beslut om årets finanser kan bekosta licensåterbetalning. Blankett för licensåterbetalning finns på hemsidan och sista dag för ansökan är ALLTID 20 december. För att kunna få licensavgiften återbetald krävs att ryttaren tävlat minst fem tävlingar under året, varav minst tre tävlingar på annan klubb (gäller både för junior och senior) samt arbetat minst 25 timmar som funktionär på våra tävlingar eller vid för- och efterarbete."

VISION

Alla tillsammans med kärlek till hästen är framgång för oss

SPONSRA OSS

Genom att bli sponsor för föreningen hjälper Du till att hålla medlemsavgifterna nere och möjlighet för fler att delta.

Skyltning ridhus? Sponsra tävling? Sponsra inköp Minridskola?

bottom of page