top of page
thf byggnad framsida.jpg

Timrå ridstadion

PRISLISTA 2024

Avgifterna kan betalas på följande sätt:
Postgiro: 4885207-3
Bankgiro: 5336-5516
Swish: 123 550 2893

Vänligen ange tydligt vilken avgift du betalar samt namn och personnummer på den betalningen avser.

MEDLEMSKAP JUNIOR

MEDLEMSKAP SENIOR

MEDLEMSKAP FAMILJ

 
LEKTIONSGRUPP 50 min
Junior, ponny
Junior, häst
Senior
Träningsgrupp, häst
Hoppgrupp, privathäst
Fredagsridning, ridskolehäst
Fredagsridning, privathäst

RYTTARSATSNING
Per månad

PRIVATLEKTION
Ridskolehäst, 50 min, enskild
Ridskolehäst, 50 min, två el. fler
Privathäst, 50 min, enskild
Privathäst, 50 min, två el. fler
Privathäst, 30 min, enskild

ANLÄGGNINGSAVGIFTER

Helår (jan-dec)

Helår, tävlande för annan klubb

Halvår (jan-jun/jul-dec)

Halvår, tävlande för annan klubb

Inflyttad sent på året. Per rest. månad

Extra häst (inom samma familj)

Endast utebana, helår

Enstaka gång, enskild ridning medlem

Enstaka gång, i grupp medlem

Enstaka gång, enskild ridn. ej medlem

UPPSTALLNING

Medlemsstall

Ponny (inkl. kallhyra om 1500kr)

Häst (inkl. kallhyra om 1500kr)

Gäststall

Dag vid träning

Dygn vid träning

Dag vid tävling/arr.

Dygn vid tävling/arr.

Meeting 

Elplats (dygn)

300

400

700175
185
205
235
220
220
175


1900


500
350
350
250
250

 

 

 

2200

3500

1500

2000

400

500

1200

200

100

250

.

3700

4000

200

250

300

500

1000

250


 

Manegeavgifter  (bokning)

A-manege 

5500 kr/dag  

Hästverksamhet 4500 kr/dag

Per timme, medlem: 550 kr

Per timme, ej medlem: 650 kr

B-manege

4000 kr/dag

Hästverksamhet 3000 kr/dag

Per timme, medlem: 350 kr

Per timme, ej medlem: 450 kr

Utebana

2500 kr

Domartorn med ljudanläggning

Per dag: 1000 kr

Elstolpe

Per dygn: + 250 kr

Bli medlem!

thf klubbjacka.jpg

Medlemsavgifter 2024

Junior 300 kr

Senior 400 kr

Familj 700 kr

Medlem i THF

Som medlem i Timrå Hästsportförening kan du rida på ridskolan, stalla upp din häst/ponny, träna i flertalet av ridsportens grenar, tävla för föreningen och om du har anläggningskort nyttja ridhus, utebana och i begränsad omfattning terrängbanan.

Om du vill bli medlem, skicka ett mail till kansli@timrahastsportforening.se.

Ange följande uppgifter:

  • namn

  • personnummer

  • adress

  • telefonnummer

  • e-postadress

Inbetalning

Avgifterna kan betalas på följande sätt:

Postgiro: 4885207-3

Bankgiro: 5336-5516

Swish: 123 550 2893

Vänligen ange tydligt vilken avgift du betalar samt namn och personnummer på den betalningen avser.

bottom of page