top of page
dressyr.jpg

DRESSYR

Kontaktansvariga/grenledare för dressyrgruppen är

Maria Enquist och Therese Dahlén.

Hör gärna av dig om du vill vara med och engagera er i föreningens dressyrgäng! 

Om du vill försäkra dig om att inga hinder är uppsatta i ridhusen så är tider utöver dessa nedan säkrast.

 

Hoppning är tillåten på obokad tid enligt följande:


A-manegen lördagar 08-12
B-manegen lördagar 12-15
B-manegen söndagar 08-12
A-manegen söndagar 11-14

Övriga tider får endast hoppning ske enligt överenskommelse med de som rider i manegen.

Vecko- och månadstränare

Injudna externa tränare kommer vecko- respektive månadsvis och håller träningar.

Är du intresserad av att vara med med din häst? 

Kontakta kansliet!

Kontakt

Vill du lösa licens och tävla för THF?

bottom of page