top of page

Medlemsstallet

Medlemmar i föreningen har möjlighet att stalla upp sin häst i medlemsstallet om det finns plats, kontakta kansliet om du är intresserad. Att stå uppstallad på en ridskola innebär ett ansvar då kunskapsnivån kan variera mycket bland personerna som rör sig på anläggningen samt att det finns många barn på anläggningen. Privatryttarna behöver därför alltid tänka på att vara en god förebild och föregå med gott exempel.

Skötsel

På vardagar sköts stallarna dagtid av personal från bla Samhall. Hästen släpps ut och tas in, fodras och täckesservice för ett täcke ingår. Om hästen är besvärlig för personalen eller har andra behov får hyresgästen sköta detta själv. Kvällstid fodrar ridlärarna.

Fredagkvällar, helger samt röda dagar sköts stallarna av hyresgästerna i medlemsstallet. Hyresgästerna har stalljour två till tre helger (fredag kväll till söndag kväll) per år samt delad jour alla övriga röda dagar. Då skall alla (44) hästar på anläggningen släppas in och ut, fodras och ses till, eventuellt skall även täcken läggas på och tas av. I jouren ingår även att mocka och spåna till ridskolans hästar.

Villkor

Föreningen skriver ett kontrakt med hyresgästen samt hästen det avser. Uppsägningstiden är två månader och under den tiden ska full stallhyra erläggas. På sommaren har hyresgästen rätt till max två månaders kallhyra. Stallet stängs under cirka en månad på sommaren, då ska samtliga hästar flyttas från anläggningen för att tvätt och sanering ska kunna göras i stallarna.

I månadsavgiften ingår hösilage och spån. Annat grovfoder eller spån tillåts ej pga. hanterings- och utrymmesskäl.

Hästen har tillgång till ensamhage.

Manegeavgift ingår för hyresgästerna men medlemsavgift tillkommer varje år.

Idellt arbete

Vid arrangemang kan idellt arbete i cafeterian förekomma för hyresgästerna.

Manegeavgifter

TypPris A-manegePris B-manege

Per dag5 500 kr4 000 kr

Hästverksamhet4 500 kr3 000 kr

Per timme, medlem450 kr350 kr

Per timme, icke medlem650 kr550 kr

Utebana2 500 kr

Domartorn med ljudanläggning, per dag+ 1 000 kr

Elstolpe, per dygn+ 200 kr

bottom of page