top of page
thf tarrangbanan 1.jpg

FÄLTTÄVLAN

Vill du komma i kontakt med Fälttävlansgruppen? 

Regler för THFs terrängbana

 

Allmänt

Vår terrängbana utvecklas kontinuerligt och har vid det här laget många olika typhinder och hinder på flera olika höjder. Terrängbanan är en del av Timrå Hästsportförenings anläggning och för att få hoppa hindren ska ryttaren ha gällande anläggningskort.

 

Fälttävlan är en rolig men riskfylld gren, vilket betyder att det behövs ett regelverk att förhålla oss till för att inte utsätta hästar och ryttare för onödiga risker.

 

Banans hinder kan delas upp i tre grupper, hinder som står ute och är tillåtna att hoppa, hinder som står ute som INTE är tillåtna att hoppa samt portabla hinder som ställs ut vid speciella evenemang, som träningar eller tävlingar.

Tillåtna hinder

De hinder som är tillåtna att hoppa är inflaggade, med en röd flagga till höger och en vit till vänster, dessa hinder är aldrig högre än 70 cm.

Är hindret inte inflaggat så får du inte hoppa det och hindren ska alltid hoppas åt det håll som de är inflaggade. Det är inte tillåtet att förändra hindren, varken att höja, sänka eller ändra utsmyckning av hindren.

 

Otillåtna hinder

De hinder som inte är inflaggade får ENDAST användas vid träningar för av SvRF legitimerade fälttävlanstränare. Det gäller dels teknikhinder, som vatten, upp-/nerhopp och diken, men även de lite högre hindren. Vi brukar försöka arrangera träningar några gånger per år, finns det önskemål om fler träningar får ni gärna höra av er till tävlingssektionen.

De portabla hindren får ENDAST ställas ut i samråd med någon av våra terrängbanbyggare, Bo Fälldin (070-310 67 23) och Mikael Johansson (070-653 38 07), oavsett storlek på hindren undantaget ridlärare som fått introduktion av fälttävlanstränare får ställa ut mobila hinder för träning.

 

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller önskemål kring terrängbanan, hör gärna av dig till Susanne Fälldin (070-382 20 06) eller Annelie Hamrin (070-381 24 00). Är det något hinder som ser skadat ut, eller om det är något annat som får dig att tycka att det inte verkar säkert att hoppa, hör gärna då också av dig till Susanne Fälldin (070-382 20 06) eller Annelie.

Vecko- och månadstränare

Injudna externa tränare kommer vecko- respektive månadsvis och håller träningar.

Är du intresserad av att vara med med din häst? 

Kontakta kansliet!

Kontakt

Vill du lösa licens och tävla för THF?

bottom of page